Foto predajňa

EAT & COFFEE, s. r. o.

Partizánska cesta 118, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44002432
DIČ: 2022554853
IČ DPH: SK2022554853 podľa §4, registrácia od 1.5.2008.
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.14454/S.